gradenko collection
5 Pounds (Kingdom of Egypt 1940)  Banknote
Banknote from Egypt year 1940
5 Pounds (Kingdom of Egypt 1940)
Africa
Egypt
1940