gradenko collection
1 Pound (Kingdom of Egypt 1941)  Banknote
Banknote from Egypt year 1941
1 Pound (Kingdom of Egypt 1941)
Africa
Egypt
1941