gradenko collection
50 Piastres (Kingdom of Egypt 1945) Banknote
Banknote from Egypt year 1945
50 Piastres (Kingdom of Egypt 1945)
Africa
Egypt
1945