gradenko collection
50 Piastres (Republic of Egypt 1957) Banknote
Banknote from Egypt year 1957
50 Piastres (Republic of Egypt 1957)
Africa
Egypt
1957