Ngdawa collection
South Korea | 
1,000 Won, 1983 | 

Obverse: Confucian scholar Toegye (Yi Hwang) (1501–1570) | 
Reverse: Dosan Confucian Academy in Andong | 
Watermark: Yi Hwang | Banknote
Banknote from Korea - South year 1983
South Korea | 1,000 Won, 1983 | Obverse: Confucian scholar Toegye (Yi Hwang) (1501–1570) | Reverse: Dosan Confucian Academy in Andong | Watermark: Yi Hwang |
Asia
Korea - South
1983