motasimhashmi collection
1 Pound King Farouk 1 Banknote
Banknote from Egypt year 1950
1 Pound King Farouk 1
Africa
Egypt
1950