Ngdawa collection
Banco Nacional Ultramarino |
500 Escudos |

Obverse: Alfredo Augusto Caldas Xavier (1852-1896) |
Reverse: Seal ship and Mozambican coat of arms |
Watermark: Caldas Xavier Banknote
Banknote from Mozambique year 1967
Banco Nacional Ultramarino | 500 Escudos | Obverse: Alfredo Augusto Caldas Xavier (1852-1896) | Reverse: Seal ship and Mozambican coat of arms | Watermark: Caldas Xavier
Africa
Mozambique
1967