Search resultsSearch:
Region: Africa


[Search again]

Sort By: [ID] [Year] [Date Added] [Popularity]

ObverseDescriptionYearCountry
Rwanda | 100 Amafaranga, 2003 | Obverse: Peasants ploughing with Ankole-Watusi bulls |... 2003 Rwanda
Rwanda | 100 Amafaranga, 1989 | Obverse: A herd of Plains zebras (Equus quagga) |... 1989 Rwanda
TRIPOLITANIA 5 Lire 1943 (British Occupation) 1943 Libya
LIBERIA 5 Dollars 1999 1999 Liberia
LESOTHO 2 Maloti 1981 1981 Lesotho
2 ZK - Zambian kwacha 1986 Zambia
50 Angolan escudo 1972 Angola
KENYA 100 Shillings 1981 1981 Kenya
Zimbabwe 2016 5 Dollars. Bond Note. 2016 Zimbabwe
5 £ - Egyptian pound Signature: Hisham Ramez 2015 Egypt
5 £ - Egyptian pound Signature: Tarek Hassan Amer 2017 Egypt
5 £ - Egyptian pound Signature: Tarek Hassan Amer 2017 Egypt
50 £ - Egyptian pound Signature: Tarek Hassan Amer 2018 Egypt
GUINEA-BISSAU 50 Pesos 1990 1990 Guinea-Bissau
GUINEA 100 Francs 1985 1985 Guinea
Sudan 10 Sudanese Pounds 2011 2011 Sudan
GHANA 10,000 Cedis 2003 2003 Ghana
GHANA 2000 Cedis 2003 2003 Ghana
GHANA 2000 Cedis 1997 1997 Ghana
GHANA 10 Cedis 1978 1978 Ghana